Звеното за предоставяне на социални услуги в Драгоман проведе среща

205 преглеждания

Звеното за предоставяне на социални услуги в Драгоман проведе среща

Работна среща на Звено за предоставяне на социални услуги с новоназначените Социални асистенти и Домашни помощници проведоха в началото на месеца в Община Драгоман.

На срещата бе създадена организация за изготвяне и подписване на трудови договори с преките доставчици на социални услуги СА и ДП по ПМС №332/22.12.2017 г., след успешно проведена кампания по прилагане на Процедурите и Критериите за потребители и доставчици, успешно приключени протоколи за напасване и проведени интервюта-събеседване.

Членовете на Звено за почасово предоставяне на социални услуги връчиха на всички одобрени и напаснати доставчици в дейностите трудовите им договори и проведоха инструктаж, свързан с назначаването.

Проведе се безвъзмездно въвеждащо обучение от партньорската организация СОНИК СТАРТ ООД на 6 /шест/ броя Социални асистенти и 2 /два/ броя Домашни помощници. Обучението продължи и на 2 март. Обучителната програма бе оптимизирана, бяха предоставени обучителни материали, а успешно преминалите получиха сертификати.

Срещата бе уважена от г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман. Той приветства всички присъстващи и ги поздрави за 1 март, като им подари мартеници. Той не скри радостта си от това, че община Драгоман успя да организира пореден прием на потребители и Социални асистенти/ Домашни помощници. Кметът им пожела да сбъдат най-вече здрави и много упорити през тази работна година.

EspressoNews