Инициатива „Да запалим огъня в децата“ в Драгоман

269 преглеждания

Община Драгоман благодари на всички, които се отзоваха и помогнаха за осъществяването на демонстрацията

Инициатива „Да запалим огън в децата“ се проведе на 10 ноември в Драгоман. Подобно събитие се организира за първи път в Драгоман, като неговата цел е да запознае децата с основните правила при бедствия и аварии, мерките за пожарната безопасност, както и с правилата при оказване на първа помощ на пострадали при пътнотранспортни инциденти.

Организатори на инициативата са общинското ръководство на града, съвместно с РС ПБЗН-Сливница, БЧК, БМЧК, представители на Гражданска защита-София област и Доброволно формирование-Драгоман.

Началото на мероприятието бе поставено в 09:30 ч. в ДГ „Радост“. Децата посрещнаха доброволците от Доброволно формирование-Драгоман, а под формата на забавна беседа г-жа Десислава Димитрова – служител по сигурността на информацията в община Драгоман, запозна малчуганите с основните правила при бедствия и аварии.

От 10:30 ч. на централния площад в града се проведе демонстрация по гасене на пожар от РС ПБЗН – град Сливница. Присъстваха всички ученици от СУ „Христо Ботев“, които наблюдаваха с интерес организираното за първи път подобно събитие. Бяха показани две ситуации с пожар – гасене на запален макет на къща и работа с пожарогасител. Пожарникарите показаха какви първи стъпки се предприемат  при пътно транспортно произшествие. За пресъздаване на ситуацията  беше използван стар автомобил и специална пожарникарска техника. След спасяването на „пострадалия“ доброволците от БЧК и БМЧК оказаха първа долекарска помощ, като през цялото време обясняваха на учениците какви стъпки предприемат за подобряване състоянието на пострадалия.

На мероприятието присъстваха ръководството на община Драгоман, общинска администрация, представители на Гражданска защита – София област, БЧК София област и БЧК и БМЧК Драгоман, които любезно предоставиха както на учениците, така и на децата от ДГ „Радост“, информационни материали, книжки и видео материали за превенция при бедствия и аварии.

EspressoNews