Комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще заседава на 15 август

219 преглеждания

Комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на община Годеч ще проведе първото си заседание, на 15.08.2017 г. от 10:00 ч., в голямата заседателна зала на общината.

Общинска служба „Земеделие“ град Годеч, приканва всички заинтересовани лица и ползватели, подали заявления за участие в масиви за ползване да присъстват на заседанието.

EspressoNews