МИГ „Берковица и Годеч“ ще проведе конференция на 22 декември

81 преглеждания

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ организира конференция във връзка с изпълнение и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Конференцията ще се проведе на 22.12.2017 г. (петък), от 11:00 ч. в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков" № 1, Детски център „Камбанка“.

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г\ на „МИГ -Беркопица и Годеч" с Уираиляпащкя орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Бодено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" по Програмата на развитие на селските райони 2014-2020 г>

Организаторите канят всички желаещи да се включат в мероприятието.

EspressoNews