На нов кът за отдих ще се радват жителите на с. Калотина

602 преглеждания

Проектът се реализира от Община Драгоман по Националната кампания „Чиста околна среда - 2017“

„Изграждане на зелен кът за отдих и занимания на открито за жителите на с. Калотина, община Драгоман“ е проектът, който предстои да бъде реализиран от Община Драгоман. И тази година местната администрация участва и спечели проект по Националната кампания „Чиста околна среда - 2017“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Той ще бъде финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Всички заложени дейности по изготвянето на проекта целят трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на местата характерни с публични функции с висока обществена значимост, съобщават от общината.

Целта на настоящият проект е почистване, облагородяване на почвата (наторяване), оформяне на зелени площи - затревяване и зацветяване, направа на ограда от жив плет по дължина на северната част на площадката, обогатяване на интериора чрез поставяне на градинско обзавеждане (пергола) и други елементи, като направа на алпинеум и декоративна ограда.

От общинското ръководство имат за цел да подобрят естетическото възприятие за околната среда, както и да наблегнат на заниманията на открито. В тази връзка, в къта за отдих ще бъдат поставени маса за шах, стойка за велосипеди и „Музика на открито“.

EspressoNews