Обоснован и балансиран бюджет на община Костинброд за 2018-та

134 преглеждания

Обсъдиха го при голям интерес

В препълнената зала на Общински съвет – Костинброд, намираща се в НЧ ”Иван Вазов-1947”, г-жа Анита Кръстнанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд направи презентация на бюджета за 2018г. 

На публичното обсъждане  присъстваха кметът наобщината Трайко Младенов и неговите заместници Любен Кънчев, инж.Габриела Георгиева и Теодора Гогова, както и д-р Атанас Тенев - председател на ОбС-Костинброд, Клара Кръстанова, Краса Крилашка, Йорданка Спасова и Димитър Найденов – общински съветници, директори на центрове, кметове на населени места и граждани на община Костинброд.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на общинските бюджети.

С новия обоснован и балансиран Бюджет 2018 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията и са обезпечени разходите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и инфраструктурните обекти. Чрез годишния финансов план община Костинброд ще реализира цели и приоритети, ще реши конкретни проблеми, като с това ще се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината, поясняват от местната администрация.

Източник: Община Костинброд