Община Годеч обяви реда за събиране на остатъци от дървесина

259 преглеждания

Срокът за регистрации е до 15 септември

Община Годеч обяви реда за събиране на остатъци от дървесина в сечища и суха и паднала дървесина, пострадала от биотични и абиотични фактори.

В съобщение на официалния сайт на местната администрация се казва, че всеки, който желае да добира такава дървесина, трябва да се регистрира при кметовете, кметските наместници по населени места и еколога към Община Годеч за гр. Годеч, с. Равна и с. Лопушня.

Срокът за регистрации е до 15 септември 2017 г., а информацията е във връзка с писмо на Директора на ТП ,,Държавно горско стопанство – Годеч”,  постъпило в Община Годеч с вх. № 04-08-06/15.08.2017г .

Заинтересованите могат да получат допълнителна информация от Емилия Николова - еколог към Община Годеч. Телефон за връзка: 072998051.

EspressoNews