Община Годеч организира публично обсъждане на проектобюджет за 2018 г.

82 преглеждания

Предложения от граждани ще се приемат до 12 януари

Община Годеч организира публично обсъждане на проект на бюджет 2018 г. Обсъждането ще се проведе на 15 януари 2018 г. (понеделник ) от 13:30 ч., в Заседателната зала на община Годеч, информира Актуален глас.

Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2018 г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

По време на публичното обсъждане ще бъдат разгледани и:

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2018 г.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Три годишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2018 г. – 2020 г.

Предложения от граждани се приемат до 14:00 ч. на 12.01.2018 г.

EspressoNews