Община Драгоман обяви четири свободни работни места

588 преглеждания

Четири свободни работни места обяви Община Драгоман на официалния си сайт. От администрацията търсят да назначат служители за длъжностите „Изпълнител-шофьор“ към дейност „Общинска администрация“ и „Работник почистване на кофи“ към дейност „Чистота“.

Ето и преките задължения, които ще имат служителите, както и изискванията за заемане на длъжностите:

„Изпълнител - шофьор“ към дейност „Общинска администрация“

Преки задължения:

1. Да организира и осъществява транспорта на кмета на общината;

2. Организира и участва в  годишните  инвентаризации;

3. Отговаря за  служебния автомобил  на общината;

4. Следи за нормалната работа на двигателя и спазва правилата за безопасност на движението;

5. Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо средство и осъществява дейността си по превозване на хора, стоки и материали само след получаване на заверен пътен лист;

6.Описва в пътния лист данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила;

7. Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията и кмета в рамките на основната цел и областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование - средно;

2.Медицински изисквания - физически и психически здрав.

3.Свидетелство за управление на МПС, категория В.

Трима работници се търсят за длъжността „Работник почистване на кофи“ към дейност „Чистота“

Преки задължения:

1. Ежедневно товари  и извозва битовите отпадъци със сметосъбиращата машина;

2. Стриктно спазва   определените седмични графици;

3. Поддържа изискваната хигиена на автомобила;

4. Спазва правилата за организация и охрана на труда;

5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование - не се изисква;

2.Медицински изисквания - физически и психически здрав.

 

Заявления се приемат на гише „Деловодство“ в община Драгоман всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч.

EspressoNews