Община Драгоман организира публично обсъждане на отчета на Бюджет 2016

295 преглеждания

Желаещите да се запознаят предварително с отчета могат да го направят всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая № 6 на Община Драгоман

Община Драгоман организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2016 година, съобщават на официалния сайт на местната администрация.

Инициативата ще се проведе на 31.08.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Драгоман при следния дневен ред:

1. Отчет по приходната част на бюджета на Община Драгоман за 2016г.

2. Изпълнение на разходната част на бюджета на Община Драгоман за 2016г.

3. Състояние на общинския дълг за 2016 г.

4. Просрочени вземания и задължения.

5. Изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2016 г.

Община Драгоман кани всички граждани, които се интересуват как са изразходени общинските средства, да присъстват на публичното обсъждане. Желаещите да се запознаят предварително с отчета могат да го направят всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая № 6 на Община Драгоман.

Правилата за участие в публичното обсъждане на бюджета за 2016 г. са публикувани в Приложение №1 към чл.44, ал.4 от  Наредба за условията е реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман.

EspressoNews