Общински съвет-Божурище ще заседава извънредно утре

152 преглеждания

За бюджета на общината

Председателят на Общински съвет – Божурище Георги Димитров отправи покана за извънредно заседание на местния парламент, което ще се проведе утре – 07 декември 2017г., /четвъртък/, от 10:00 часа в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– ритуална зала.  

Дневният ред включва една точка: Промяна в общинския бюджет за 2017 година – Докладна записка на кмета на общината Георги Димов с рег.№Д-311/05.12.2017г.

Ще се проведат и заседания на постоянните комисии към ОбС-Божурище, както следва:

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове” – на 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от09:30 часа– водеща комисия по точка 1.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт” - 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“ - 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност” - 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда” - 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - 7 декември 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа.

Мястото на провеждане на заседанията на комисиите отново е ритуалната зала на НЧ „Христо Ботев–1934г.“.

EspressoNews