Общински съвет-Своге ще заседава редовно в петък

56 преглеждания

8 точки включва проектът на дневен ред

На 9 февруари ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Своге. То е с начален час 09:30 ч. и ще се състои в Заседателната зала на Община Своге.

Точките, предвидени в дневния ред, са осем. Сред тях е допълването на Годишната програма за разпореждане с общински имоти в раздел „Продажби“, както и определянето на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018-2019 година.

Местният парламент ще се произнесе и относно приемането на Годишен план за паша 2018 г., както и за наемните цени на пасищата, мерите и ливадите.

Общинският съвет ще гласува и размера на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете. Ще бъде представен и отчета за изпълнението на „Програма за управление на кмета на Община Своге“ в мандат 2015-2019 г.   

Общинските съветници ще разгледат и предложение за отпускане на еднократна финансова помощна нуждаещи се лица и семейства. Заседанието ще завърши с питания.

Вижте пълния проект на дневен ред, публикуван на официалния сайт на Община Своге.

EspressoNews