Общински съвет-Своге ще проведе редовно заседание

214 преглеждания

Свикано е за 19 октомври

Общински съвет-Своге ще проведе редовно заседание със 17 точки, заложени в Дневния ред. Заседанието е насрочено за 19.10.2017 г. от /четвъртък/ от 16:00 ч. в Конферентната зала на ПГ "Велизар Пеев". Местният парламент ще се произнася по предложения за изменения на Подробни устройствени планове.

Ще бъде взето и решение относно актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., както и за продажбата на имоти – частна общинска собственост в Своге и с. Владо Тричков.

Ще се търси решението на Общинския съвет и за  провеждането на публични търгове за отдаване под наем на имоти в с. Гара Лакатник и Своге.

Финансовите въпроси, с които ще се занимаят съветниците, включват: увеличаване капитала на дружество, отпускане на еднократна финансова помощ за нуждаещи се лица и семейства, изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци, такси и цени на услугите в общината.

В края на заседанието ще бъдат разгледани предложения за Програма за развитие на туризма в Община Своге 2017-2020 г. и Годишната програма за развитие на читалищната дейност.

Вижте пълния дневен ред на заседанието.

EspressoNews