Свободно работно място в община Драгоман

731 преглеждания

Търси се шофьор на сметоизвозваща машина

Община Драгоман търси да назначи работник за длъжността „Шофьор на сметоизвозваща машина“ към дейност „Чистота“.

Преки задължения

    1.Управлява автомобила  с,  който се извозват  битовите отпадъци от територията на община  Драгоман.

    2.Отговаря за техническата изправност на автомобила.

    3.Изготвя пътните листове и съпътстващата документация .

    4.Поддържа изискваната хигиена на автомобила.

    5.Отговаря за спазване на Закона за движение по пътищата.

    6.Спазва правилата за организация и охрана на труда.

    7.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността

Изисквания за заемане на длъжността

    1.Образование -  средно

    2.Медицински изисквания - физически и психически здрав.

    3.Свидетелство за управление на МПС , категория C

 Заявления  се приемат  на гише „Деловодство“ в община Драгоман всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

EspressoNews