Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 11-15 март

264 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 11-15 март, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище:

11.03.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Божурище: Божур, Далия, Даме Груев, Европа, Еделвайс, Здравец, Искър, Кипарис, Лотос, Максим Горки, Отец Паисий, Пролет, Рила, УПИ 16-826, Кв.76, УПИ VIII-Общ. Кв.76, Х-54, 100 Кв.11, Явор, Янтра

11.03.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ 13.03.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: Казана, Космонавт Георги Иванов

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: I-075017 Кв.54, XIII-081046, Kв.2, Алек Мак, Ален Мак, пи 77400.91.16, пи 77400.91.17, УПИ -2-Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981, УПИ XVII-081047, Кв.2, УПИ XxIII-337, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18, Кв.3, Черковна

11.03.2019 г. /09:45 - 15:30 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: I-075017 Кв.54, XIII-081046, Kв.2, Алек Мак, Ален Мак, УПИ -2-Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981, УПИ XVII-081047, Кв.2, УПИ-IV-76.11 Кв.57, УПИ-V-18, Кв.3

13.03.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: УПИ XXIX-510 Кв.75, Хераково Ханче

13.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Божурище: Девети Септември

13.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: I-212, Кв.20, Любен Каравелов, УПИ Ix-159, Кв.14, УПИ VII-270, Кв.24, УПИ XIV-157 Кв.14, УПИ І-254 Кв.25, УПИ Х-299 Кв.29

13.03.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: IV-020070, XI-020018 Кв.44, Гурмазовско Шосе 7, ПИ 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ III-001141, Кв.39, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански

14.03.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: V-130086, М .Савина Водиеница 75, УПИ ХV-545, Кв.70, М.Кантон

14.03.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: II-024019, XII-396 и XII-397, Кв.39, УПИ 024020, Кв.4, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ XXIV-025093, Кв.1, М.Герена

Община Годеч:

11.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 12.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 13.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 14.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 15.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Букоровци, Общ. Годеч: УПИ V 130, Кв.13

11.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 12.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 13.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 14.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ 15.03.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Каленовци, Общ. Годеч: XI-83, УПИ-ХІ-257, Кв.12

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Годеч: 003670, I-994, Кв.134 I-995, Кв.72, VI-1405, Кв.130, Академик Игнат Емануилов, Акация, Александър Милев, Александър Стамболийски, Ахтопол, Бригадир, Васил Друмев, Васил Левски, Видлич, Водопад, Гео Милев, Георги С.Раковски, Грамада, Детелина, Додовица, Дружба, Дунав, Елин Пелин, Елха, Заводска, Здравец, Зли Дол, Иван Вазов, Искър, Йордан Йовков, Клокотиш, Кокиче, Ком, Космонавт, М.Свинарника, Мали Ком, махала Джуричова, махала Трап, Мерудая, Местн.Цоланова, местност Ваге, Найденова, Найденова махала, Найденовци, Незабравка, Никола Й.Вапцаров, Никола Петков, Нишава, Осми Март, Отец Паисий, Паисии, Панджина и Пешичова, Парижка Комуна, Петрова Бара, Петрохан, ПИ 004087, Поляница, Проф.Александър Милев, Първи Май, Раковски, Република, Рибарска, Русе, Свобода, Софийско Шосе, Сохая, Старо Село, Стефан Караджа, Тинтява, Тодор Каблешков, Трап, Ул.3-та №35а, УПИ 006939, УПИ Vіі-1927, Кв72, УПИ Іі-837, УПИ-І, Кв.138, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Шишман, Цикура, Цоланова, Явор, Ямбол

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ -  Лопушня, Общ. Годеч: 008010, УПИ IV-142, Кв.16, УПИ XIII-5, Кв.5

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Шума, Общ. Годеч: извън регулация, П-Л XIX-53, Кв.3, Ракето, УПИ XVII-41, Кв.11, УПИ ХV-23, УПИ-VII-78

Oбщина Драгоман:

11.03.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Габер, Общ. Драгоман: Градище, УПИ I-318.Kb 34

11.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Габер, Общ. Драгоман: Бурел

12.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драгоман: Ярловци

12.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Драгоман

12.03.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Цацаровци, Общ. Драгоман: махала Под Камъка

13.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Чорул, Общ. Драгоман: УПИ-ІХ-130, Кв.18

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Василовци, Общ. Драгоман: УПИ VІІІ-149, Кв.20

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Големо Малово, Общ. Драгоман: УПИ І-340, Кв.32а, УПИ ХI-92, Кв.15

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Мало Малово, Общ. Драгоман

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Раяновци, Общ. Драгоман

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Цръклевци, Общ. Драгоман

13.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Драгоман: Врътковица

14.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драгоил, Общ. Драгоман: М.Крива Бара / Кв.12, Местн.Локва

14.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Драгоман: Александър Стамболийски, Драгония, Ивайло, Кирил Богданов, Петър Берон, пи 162112, Три Уши, Хаджи Димитър, Христо Ботев

15.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч./ -  Драгоил, Общ. Драгоман

Община Костинброд:

13.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, VIII-476 Кв.27, В.З. Градец, М.Пояке, местност Лешке, местност Пояке, Парцел VIII, Поляке, С. Градец, УПИ Іі-323, Кв. 20, УПИ Ix-275 Кв.35, УПИ Vі-225 Кв.30, УПИ XVII-180

13.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Костинброд: Ломско Шосе, УПИ 33, Кв.510, М.П/Ст София Запад

13.03.2019 г. /09:45 - 13:30 ч./ - Костинброд: Ломско Шосе

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Богьовци, Общ. Костинброд

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд: Местн.Раниславци, път II - 81, УПИ III-10, УПИ ХIII, Кв. 11

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: 15, IV-73 Кв.11, Кв 29, Кърна Орница, ПИ № 169

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Дръмша: 106.910, 87, 331 М. Над Училището, 87.196, Гаго пи 87, 181, М Самовилски Връх, П-Л 81.44, М.Самовилски Връх, махала Паралъжовци, местност Самовилски Връх, Паралъжовци, Паралъжовци пи 015033, Самовилски Връх ПИ 82, 9, УПИ-VIII-7

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Костинброд

13.03.2019 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Понор, Общ. Костинброд: УПИ VI-26 Кв.1, Понор, Стопански Двор

15.03.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: Бели Брези, Белица, Витоша, Гео Милев, Искър, Кап. Петко Войвода, Марица, Острова, Петровден, Пирин, Райна Княгиня, Средец, Черно Море

15.03.2019 г. /11:00 - 14:30 ч./ - Костинброд: Асен Златаров, Георги С. Раковски, Детелина, Кооперативен Пазар, Никола Й Вапцаров, Обединена, Охрид, Райна Княгиня, Славянска, УПИ III Кв.100, УПИ XII Кв.103, Филип Тотю, Христо Ботев, Цанко Церковски

Община Своге:

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Луково

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Губислав, Общ. Своге

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Дружево, Общ. Своге

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски, Венец, Георги Бенковски, Градище, Иван Вазов, Извора, Искър, Ковайски Дол, Кокиче, Кръстат Камък, Куленица, махала Радеж Тп Равна Нива, махала Държанчова Нива, Пробойница, Първи Май, Роза, Стара Планина

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Левище, Общ. Своге

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Миланово, Общ. Своге: Васил Левски, Градище, Ком, махала Кат, махала Мъжев Дел, махала Ръжища, махала Свражен, Мъжев Дел, П-Л XIII, Пл.№165, Кв.39, Ропотамо, Соколец, Стара Планина, УПИ-XV-46

12.03.2019 г. /08:30 - 09:00 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ - Оплетня, Общ. Своге: Парцел V-94, Кв.3

15.03.2019 г. /09:00 - 12:00 ч.; 12:30 - 15:30 ч./ - Габровница, Общ. Своге

Община Сливница

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница: 242068, М. Слатина, 32-ра, 348, Кв.62, 45-та, 46-та, V-364, Кв.63, Алдомировска (Г. Димитров), Васил Левски, Вихър (Ант. Иванов), махала Слатина, махала Шишкова

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Братушково, Общ. Сливница: V-263, VII-299 Кв.19, УПИ XVI-300

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Гургулят, Общ. Сливница: XVI-17 Кв.9

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 1 Ва, 10 Та, 17 Та, 18 Та, 20-та, 22-ра, 3 Та, 500179, 653, 7 Ма, 8 Ма, XI-1.3 Кв 8, XVII-418, Кв.51, Атанас Узунов, Васил Левски, Войводина Могила, Деянова Воденица, Драганица, махала Димитрашков Слог, местност До Село, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв.38, УПИ III-219 Кв.34, УПИ XIV-531 Кв.26, УПИ XIV-90 Кв.6, УПИ І--410 Кв. 50, ХVII-244

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Радуловци, Общ. Сливница: махала Рейна Река, Хііі-47, Кв.19

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Ракита, Общ. Сливница: УПИ II-76

11.03.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница

12.03.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Бърложница, Общ. Сливница: П-Л XIII-61, Кв.14, УПИ ІХ-Общ, Кв.2

12.03.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Драготинци, Общ. Сливница

15.03.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Ангел Кънчев, Васил Левски, Вишая, Доктор Памукчиев, Захари Стоянов, Капитан Олимпи Панов, Освобождение, Отец Матей Преображенски, Паисий Хилендарски, Патриарх Евтимий, Тодор Каблешков, УПИ XII - 512, 513, Кв.116, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Цар Калоян, Шипка

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews