Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 21-25 януари

285 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Драгоман, Костинброд и Сливница ще има в периода 21-25 януари, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище:

21.01.2019 г. /09:15 - 14:00 ч./ - Божурище: Ген. Владимир Заимов

21.01.2019 г. /12:00 - 15:30 ч./ - Божурище: Европа, Ктп Булет, Максим Горки, Упи XXX-70, Кв.8, Хан Кубрат, Цар Борис Първи

21.01.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: Гурмазовско Шосе, УПИ II-021103 Кв.43, УПИ VI-020069, Кв.44

24.01.2019 г. /09:45 - 10:15 ч./ - Божурище: Акация, Европа, Землище с. Пролеша, Божурище: Максим Горки, СТП Максим Горки, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

24.01.2019 г. /09:45 - 10:15 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: 70, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв.16, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, Ул.Кокиче, УПИ V-29 Кв.11, Упи VІ-040021 Кв.65 Общ. Божурище, Упи VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИ II-259, Кв.75, УПИ ІV-296, УПИ ХVІІ-014034 Кв.8 М. Лазар, УПИ ХІ-102 Кв.15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор/, Цар Калоян  УПИ IV-040022 Кв.71

24.01.2019 г. /09:45 - 10:15 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: V-130086, М. Савина Водиеница 75, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв.2, УПИ ХV-545, Кв.70, М .Кантон, Хераково Ханче

24.01.2019 Г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: II-024019, III-028096, Кв.1, IV-028096, Кв.1, V-028096, Кв.1, VI-028096, Кв.1, VII-028073, Кв.1, XII-396 и XII-397, Кв.39, ІІІ-694, Кв.48, М. Бобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), М. Балин Дол, Махала Белица, УПИ 024020, Кв.4, УПИ I-694, Кв.48, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, УПИ XII-029062, УПИ XXI-342, Кв.37, Хан Кубрат

24.01.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: Махала Белица

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: I-075017 Кв.54, II-044016, IV-278 Кв.42, Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ -2 Кв.20, УПИ 3-076020 Кв.57, УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981, УПИ-V-18, Кв.3, Черковна

24.01.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Храбърско, Общ. Божуроще: Махала Старо Село, Махала Черен Пешо, Микроязовир Храбърско

Община Драгоман:

23.01.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ - Цацаровци, Общ. Драгоман

Община Костинброд:

21.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./22.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./23.01.2019 г./10:00 - 15:30 ч./ 24.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./25.01.2019 г./10:00 - 15:30 ч./ - Костинброд: Бели Брези, Белица, Витоша, Гео Милев, Искър, Кап. Петко Войвода, Марица, Острова, Петровден, Пирин, Райна Княгиня, Средец, Черно Море

22.01.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Голяновци, Общ. Костинброд: VI-Общ, Кв.25, Георги С. Раковски, Местн. Ул. Централна, Ул. Лилия УПИ-322 Кв.22, УПИ IV-40  Кв.19, УПИ V-Общ. Кв.25, УПИ XIX-50  Кв.6, УПИ XXIII-50, УПИ ХVІ-219, Кв.13

22.01.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Местн. Малка Падина, Местност Шкендерица, ПИ 050020 Цех за Щори

Община Сливница:

21.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./22.01.2019 г. /10:00 - 15:30 г./23.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./24.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./25.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница: 16-Та, Алдомировска (Г. Димитров), Алдомировска (Г. Димитров), Главната, Парцел Три, Кв.19, Седма, Четвърта

21.01.2019 г. /12:00 - 14:30 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 17-та, 20-та, 7-ма, Местност До Село, УПИ XIV-90 Кв.6

21.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./22.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./23.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 10:00 - 15:30 ч.; 15:00 - 16:15 ч./25.01.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Сливница, Общ. Сливница

22.01.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 1-ва, 18-та, 22-ра, XVII-418,Кв.51, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв.38, УПИ III-219 Кв.34, УПИ І-410 Кв. 50, ХVII-244

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Алдомировци, Общ. Сливница: 242068, М .Слатина, 32-ра, 348, Кв.62, 46-та, Алдомировска (Г. Димитров), Васил Левски, Вихър (Ант. Иванов), Мах. Слатина, Мах. Шишкова

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Братушково, Общ. Сливница: V-263, VII-299 Кв.19, УПИ XVI-300

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Гургулят, Общ. Сливница: XVI-17 Кв.9

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Гълъбовци, Общ. Сливница: 1-ва, 10-та, 17-та, 18-та, 20-та, 22-ра, 3-та, 500179, 7-ма, 8-ма, XI-1.3 Кв.8, XVII-418, Кв.51, Атанас Узунов, Васил Левски, Войводина Могила, Деянова Воденица, Драганица, Махала Димитрашков Слог, Строеж, Студен Кладенец, УПИ 240 Кв.38, УПИ III-219 Кв.34, УПИ XIV-531 Кв.26, УПИ І-410 Кв. 50, ХVII-244

23.01.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Извор, Общ. Сливница

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:15 Ч./ - Радуловци, Общ. Сливница: Мах. Рейна Река, ХІІІ-47, Кв.19

24.01.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ - Ракита, Общ. Сливница

EspressoNews