Втори сме в Европейския съюз по брой стоматолози

253 преглеждания

Повече са единствено в Гърция

Над 360 000 стоматолози, 450 000 фармацевти и 550 000 физиотерапевти са работили през 2016 г. в Европейския съюз. Това посочват резултатите от последното проучване на Евростат.

От там отбелязват, че броят на стоматолозите на сто хиляди души варира значително в различните държави. Най-много са денталните специалисти в Гърция – 123 на 100 000 души. Второто място е заето от България. У нас работят 112 зъболекари на 100 000 . третото място е за Кипър със 104 на 100 000.

Най-нисък е броят на стоматолозите в Полша и Малта (средно по 33 и 47). В дъното на класацията е и Словакия с 50.

По отношение на фармацевтите, Малта заема челна позиция със 133 на 100 000 души, следвана от Белгия със 122, Испания със 121 и Италия – 116. Най-ниски са дяловете на практикуващите фармацевти в Холандия и Дания – съответно по 21 и 51

Най-много физиотерапевти практикуват в Германия – 255. Следват Финландия (207 през 2014 г.) и Люксембург със 198 на 100 000 души. Белгия и Холандия са с по 189. България е на едно от най-ниските нива за Съюза. У нас има средно по 23-ма на физиотерапевти на 100 000 души. Показателите за Румъния и Португалия са съответно по 7 и 13.

 EspressoNews
Източник: Евростат