График за получаване на изборните книжа и материали в община Своге

109 преглеждания

За предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България

Kато част от дейностите по провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България, на своята официална страница община Драгоман публикува график за получаване на изборни книжа и материали, които секционните избирателни комисии следва да получат.

На 25 май 2019 г., необходимите за провеждането на избори книжа и материалите за всяка избирателна секция на територията на община Драгоман ще бъдат получени от председателя в присъствието на заместник-председателя и секретаря на секцията.

Ето и графика:

№ по ред

Населено място

Секция №

Час по график

1

С. Свидня

039

08:00

2

С. Добърчин

020

03:10

3

С. Искрец, С. Завидовци

027

08:20

4

С. Искрец

028

08:30

5

С. Брезе, С. Добравица

012

08:50

6

С. Желен

023

09:00

7

С. Церово

041

09:10

8

С. Церово

042

09:20

9

С. Заселе

025

09:30

10

С. Зимевица

026

09:40

11

С. Заноге

024

09:50

12

С. Гара Бов

016

10:00

13

С. Бов

011

10:10

14

С. Гара Лакатник

017

10:20

15

С. Гара Лакатник

018

10:30

16

С. Лакатник

030

10:40

17

С. Оплетня

035

10:50

18

С. Габровница

015

11:00

19

С. Еленов дол

022

11:10

20

С. Осеновлаг, С. Брезовдол

036

11:20

21

С. Губислав

019

11:30

22

С. Миланово

033

11:40

23

С. Дружево

021

11:50

24

С. Редина

029

12:00

25

С. Лесковдол

031

12:10

26

С. Батулия, С. Буковец

010

12:40

27

С. Огоя, С. Бакьово

034

12:50

28

С. Ябланица

043

13:00

29

С. Томпсън

040

13:10

30

С. Церецел

038

13:20

31

С. Реброво

037

13:30

32

С. Луково

032

13:40

33

С. Владо Тричков

013

13:50

34

С. Владо Тричков

014

14:00

35

Своге

001

14:10

36

Своге

002

14:20

37

Своге

003

14:30

38

Своге

004

14:40

39

Своге

005

14:50

40

Своге

006

15:00

41

Своге

007

15:10

EspressoNews