Започна пожароопасният сезон, предупреди Областна дирекция „Земеделие“ - Софийска област

284 преглеждания

Предупреждение за начало на пожароопасния сезон, публикува на официалния си сайт ОД „Земеделие“ - София област.

С цел предотвратяване възникването на пожари в селското стопанство, подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях, периодът от 20 май до 20 октомври 2018 г. е определен като пожароопасен в земеделските земи на Софийска област, съгласно Заповед №РД-12-84/28.05.2018 г. на Антония Стоименова - директор на ОД „Земеделие” - София област. 

Ето какво гласи текстът на заповедта:           

„1. Определям за пожароопасен сезон в земеделските земи на Софийска област времето от 20.05.2018 г. до 20.10.2018 г.

2. По времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от100 м. от границите на земеделските земи;

3. През този период всички дейности, извършващи се в земеделските земи, да стават с повишена бдителност и активност на целия персонал;

4. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, и суха трева по слоговете и други площи;

5. Преди започване на жътва земеделските стопани да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци не повече от 800 дка за ежедневна работа; да разжънат, да изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малка от6 м.; да осигурят трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група; да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата; да организират наблюдение на посевите и селскостопанската техника, която остава на полето след работа; да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене;

6. В най-кратък срок след възникване на селскостопански пожар, наличната за него информация да се свежда в ОД „Земеделие” – София област от началниците на ОСЗ;” 

EspressoNews