Започна прием на заявления за Евроизборите в Драгоман

436 преглеждания

До 11 май се подават заявления за подвижна избирателна секция

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат на 26 май 2019 г., Община Драгоман информира, че до 11 май 2019 г. включително, ще се приемат заявления за гласуване с подвижна избирателна секция.

Заявленията се подават по образец в деловодството на Общината и в кметствата по населени места.

Право да гласуват с подвижна избирателна, имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Към заявлението се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Заявления за гласуване по настоящ адрес се приемат до 11 май 2019 г.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците до 18 май 2019 г.

Чрез сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, всеки избирател може да направи справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

- Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

EspressoNews