За изключително висока пожарна опасност предупредиха гражданите и от община Драгоман

636 преглеждания

Високите температури сухото време, изсъхналата растителност и вятърът благоприятстват възникването на пожари и повишават пожарната опасност. Фронтът на разпространение на горските и полски пожари често променя посоката си, развива се на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарогасителните екипите и техниката места. Гасенето и ликвидирането на пожарите изискват значителни човешки сили и средства. Това гласи съобщение, публикувано на официалния сайт на община Драгоман.

Припомняме, че през лятото на 2015 година възникна пожар в землището на Драгоман, за чието гасене се наложи да помогне дори военен хеликоптер и над 150 души. Огнената стихия засегна хиляди декари сухи треви, храсти и борови гори, а окончателното й потушаване отне няколко дни.

От община Драгоман призовават гражданите  да не подценяват причините за възникването на пожари като припомнят, че най-честата от тях е именно човешка небрежност.

Изсъхналите листа и треви са леснозапалими дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие. Повишена пожарна опасност крие и небрежното хвърляне на незагасени цигари, това може да е пагубно за значителна част от горските и земеделски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горските и полски територии, апелират от общината.

За да предотвратим възникването на пожари, трябва да се спазват следните правила за безопасност:

Не палете огън в близките дни! Не ползвайте други източници с открит огън - горелки, инструменти, хвърлящи искри!

В гората, в земеделски имоти и дворни места, ако палите огън, това да е на специално устроени и обозначени места.

Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.

Подгответе подръчни средства за гасене при възникване на пожар.

Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

В личните дворове палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода, тупалки и др.).

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!

Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, полски и горски територии.

При възникнал пожар незабавно звънете на тел. 112, завършват препоръките на община Драгоман.

EspressoNews