Информационен ден за предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще се проведе в Костинброд

645 преглеждания

На 10 октомври 2016 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Костинброд, в сградата на Народно читалище ''Иван Вазов – 1947'', пл. „Иван Вазов“ №1 , ще се проведе информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), става ясно от публикация на официалния сайт на община Костинброд.

В рамките на информационната среща, екипът от експерти на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), ще разяснят възможностите за  кандидатстване по актуалните в момента процедури, както и какво престои до края на 2016 г. по линия на програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

Актуалните процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ще бъдат  представени от Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, ОИЦ-София. Лина Савова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София ще запознае желаещите с предстоящите процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), ще бъде на разположение и ще отговори на всички въпроси, възникнали в хода на събитието.

Участието в информационната среща е напълно безплатно и не се изисква предварителна регистрация.

EspressoNews