Начислени са данъците в община Драгоман за 2018 г.

305 преглеждания

Следва гражданите да погасят задълженията си

Общинска администрация Драгоман уведомява гражданите, че местните данъци и такси за 2018 година са вече начислени. Това гласи съобщение, публикувано на официалния интернет сайт на администрацията.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства, може да се извърши на две равни вноски: първата до 30 юни 2018 г., а втората – до 31 октомври 2018 г.

Срокът за ползване на 5% отстъпка е 30 април 2018 г., при условие, че дължимите суми бъдат платени наведнъж.

Плащанията могат да бъдат извършени на касата на отдел „Местни данъци и такси“, в касите на EasyPay и по банков път, информират още от Община Драгоман.

EspressoNews