На работна среща обсъдиха ОУП на община Драгоман

329 преглеждания

Планът е с дългосрочен период от 20 години

На 24 януари, в сградата на Община Драгоман се проведе работна среща, във връзка с изработването на общ устройствен план (ОУП) на общината. Бяха обсъдени въпроси, свързани с представения за разглеждане предварителен проект на ОУП, бяха уточнени и изчистенина несъответствията, възникнали в хода на изработването му. Неговите предвиждания определят стратегическите насоки за социално-икономическо и пространствено развитие на общината в следващите 20 години.

На срещата присъстваха кметът на община Драгоман Андрей Иванов, Емилия Милушева  зам.-кмет, арх. Тотева - главен архитект на общината, арх. Спасов - представител на фирмата изпълнител „Инвест Райс“ ДЗЗД, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници по населените места.

EspressoNews