Не палете стърнища, призоваха от Община Драгоман

270 преглеждания

Припомниха опасностите от пожари и глобите за нарушителите

Да не се палят стърнища призова Община Драгоман земеделците на нейна територия. Със съобщение на официалния си сайт, от местната администрация припомниха опасностите, които води със себе си безконтролното палене, както и глобите, на които подлежат нарушителите:

Във връзка със зачестилите случаи на пожари на територията на община Драгоман Ви напомняме, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Създават се условия за опожаряване на отделни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър - и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони и защитени територии.

С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии, периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен.

Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци представлява нарушение на законодателството и всеки, който извършва тези дейности, ще бъде подведен под  наказателна отговорност както следва:

- Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба или имуществена санкция от 120.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение наказанието е в двоен размер.

- Съгласно Закона за опазване на общинската собственост – с глоба от 100.00 до 6000.00 лв. или имуществена санкция от 1000.00 до 2000.00 лв., при повторно нарушение глобата или имуществената санкция са в двоен размер.

- Съгласно Наредба №2 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Драгоман – с глоба от 50.00 до 5000.00 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.“

Моля спазвайте правилата за пожарна безопасност и при възникване на пожар незабавно съобщете на тел. 112.

Източник: Община Драгоман