Обсъждат поемане на общински дълг за разплащане на задължения в Сливница

1047 преглеждания

За срок от 5 години

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община Сливница уведомява, че на 21 септември 2018 г. от 13:00 ч. в залата на ет. 3 в сградата на Общинската администрация, пл. „Съединение“ №1, ще се проведе обсъждане на проект, който ще се финансира чрез поемане на дългосрочен общински дълг.

Общите параметри на проекта:

- предназначение – за разплащане на просрочени задължения, поети с Решение №397/31.05.2018 г. на Общински съвет – гр. Сливница;

- стойност – 370 000 лв.

- начин на финансиране – чрез финансова или кредитна институция, избрана по реда на чл.19 от ЗОД; - обезпечаване – средства от общинския бюджет;

- срок на дълга – 5 години.

Източник: Община Сливница