Община Своге ще отдаде по наем имоти за срок от една стопанска година

330 преглеждания

Чрез публичен търг с тайно наддаване

На 21.08.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на община Своге ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2018-2019 г.) на имоти - общинска собственост в град Своге и землището на селата Заноге, Заселе, Зимевица, Брезе, Осеновлаг, Миланово, Дружево, Ябланица, Свидня, Манастирище, Добърчин, Завидовци, Батулия, Буковец, Бов, Церцел, Лакатни, Огоя и Брезовдол.

Заявления за участие се подават за регистрация в деловодството на община Своге до 15:30 ч. на 20.08.2018 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 28.08.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на община Своге до 15:30 ч. на 27.08.2018 г. 

Оглед на имотите, обект на тъгра, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 ч.

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, са както следва:

– с. Брезе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Зимевица – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Ябланица – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Свидня – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Заселе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Заноге – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв./дка

Повече информация за търга може да намерите на официалната страница на община Своге или да получите на телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

EspressoNews