Община Сливница ще отдаде по наем имоти за срок от пет години

494 преглеждания

Чрез публичен търг с явно наддаване

На 04.09.2018 г. от 10:00 ч. в стая 315 /ет. 3/ на Общинска администрация Сливница ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски имоти в землището на гр. Сливница в местностите Конопище, Могила, Сарай, Реката, Бекирица, Кади Баир, Герен, Врело, Орловица, Длъгшан, Рънке, Лицето, Лозище, Длъгшан, Оджин Терен, Извор, Мурджин Валог, Давидица, Асанов Излък, Венец, Алчиница, Бабин Дел, Друм, Могила и При Дола.

Заявления за участие се подават за регистрация в в стая 106 /ет.1/ на Общинска администрация Сливница от 09:00 часа на 20.08.2018 г. до 17:00 часа на 03.09.2018 г. Ако публичният търг с явно наддаване се обяви за непроведен се насрочва повторен търг със срок за повторно подаване на заявка за участие в търга от 09:00 часа на 10.09.2018 г. до 17:00 часа на 25.09.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница. Повторният търг ще се проведе на 26.09.2018 г. от 11:30 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница.

Информация за земеделските земи, обект на търга, може да получите в стая 306 в сградата на община Сливница.

Начална тръжна годишна наемна цена  е 18 /осемнадесет/лева на декар. Цената на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. Тръжната документация се заплаща в стая 107, /ет.1/ в сградата на Общинска администрация пл. „Съединение” № 1 от 09:00 часа на 20.08.2018г. до 14:00 часа на 03.09.2018 г. Срок за закупуване на тръжна документация в стая 106, /ет.1/ в Общинска администрация от 09:00 часа на 20.08.2018 г. до 14:00 часа на 03.09.2018 г.

Повече информация за търга може да намерите на официалната страница на община Сливница или да получите на телефон 0879 105 298.

EspressoNews