Организират публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Божурище за 2017 г.

362 преглеждания

Ще се проведе и среща за обсъждане на ескиз предварителния проект за общ устройствен план на Общината

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2017 г. и среща с представители на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“, които работят по изработването на Общ устройствен план на Общината, ще се проведе в НЧ „Христо Ботев 1934“.

Публично обсъждане на годишния отчет ще се състои на 25 септември /вторник/ от 17:30 ч. Мястото е големия салон на читалището, става ясно от поканата, публикувана на официалния интернет сайт на Общината.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2017 година, се казва в публикуваната покана.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Община Божурище до 17:30 ч. на 25 септември 2018 г.

С началан час 18:30 ч., на 25 септември, ще се проведе срещата с представители на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ БОЖУРИЩЕ“, които работят по изработването на Общ устройствен план на община Божурище. Мястото е големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“, информират от Общината.

Община Божурище кани всички заинтересовани граждани, общински съветници, представители на институции, неправителствени организации, експлоатационни дружества и юридически лица да вземат участие в срещата.

Специалисти на фирмите-изпълнители ще представят и дадат подробности за същността, целите и задачите на ОУПО и обсъждане на ескиз предварителния проект за общ устройствен план на община Божурище. Ще бъдат разискани въпроси, предложения, мнения и препоръки, свързани с изработения предварителен проект.

EspressoNews