Отборът на I ОУ „Васил Левски“ спечели баскетболния турнир за момчета от V дo VII клас

206 преглеждания

Спортната надпревара е част от училищните спортни игри през 2018/2019 г.

Отборът на I ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд спечели баскетболния турнир за момчета от V дo VII клас, който е част от училищните спортни игри през учебната 2018/2019 г. Спортното събитие се проведе на 15 ноември в залата на стадион „Белица“ и в него взеха участие ученици от СУ „Д-р П. Берон“, гр. Костинброд, ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч, I ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд и II ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд.

Турнирът откри секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Костинброд Тереза Власайкова, която пожела успех на всички отбори. Власайкова използва случая, за да запознае участниците в състезанието с кампанията на Община Костинброд и МКБППМН, обявяваща се против употребата на наркотици, алкохол и тютюнопушене, която е под надслов - „Живей чисто“.

След оспорвана и динамична игра, крайното класиране подреди отборите по следния начин:

I - во място - I ОУ „Васил Левски“

II - ро място - ОУ „Отец Паисий“

III - то място - СУ „Д-р Петър Берон”

IV - то място - II ОУ „Васил Левски“

Участниците получиха грамоти, медали и купи осигурени от община Костинброд.