Представяне на флората и фауната и разходка из забележителностите сред събитията в "Седмица на Драгоманското блато"

709 преглеждания

Представяне на флората и фауната и разходка из забележителностите бяха сред събитията в "Седмица на Драгоманското блато".

В местния Център за опазване на влажни зони, както и Туристическия информационен център в Драгоман се проведоха редица презентации. Под ръководството на Марта Димитрова и Моника Маркова, ученици от града научиха интересни факти за флората и фауната в Драгоманското блато.

Четвъртокласниците от СУ ,,Христо Ботев‘‘-гр. Драгоман, с класен ръководител г-жа Павлина Колева и децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ,,Лиско ‘‘ разбраха какви растения и птици се срещат в района на блатото, след което,  съпроводени от техните учители и възпитатели, разгледаха забележителностите на Драгоман.

Разходката и презентацията предизвикаха голям интерес сред малчуганите, които участваха активно в коментарите и обсъжданията по време на темите.

Седмицата на Драгоманско блато приключи с детско шоу по случай  1 юни – Международния ден на детето в Спортна зала Драгоман.

EspressoNews