Предстои 31-то редовно заседание на Общински съвет - Костинброд

464 преглеждания

Дневният ред включва 18 точки

Общински съвет - Костинброд ще проведе своето 31 редовно заседания на 31.08.2017 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947“. Дневният ред, обявен на официалния сайт на Общинската администрация, включва 18 точки.

Местният парламент ще разгледа докладна записка относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., докладна записка относно приемане окончателен годишен план на бюджета 2016 г. и отчета на бюджета за 2016 г. на община Костинброд, както и промяна размера на бюджета за 2017 г.             

Ще бъде разгледано и предложение за освобождаване от заплащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Костинброд за учебната 2017/2018 г. и разрешаване на паралелки с численост под утвърдения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2017/2018 г.

С всички точки от дневния ред, по който ще заседава Общински съвет - Костинброд, можете да се запознаете на официалния сайт на общината.

EspressoNews