Продажба на имоти с търг обявява Община Сливница

522 преглеждания

Вижте условията за участие

Два търга ще се проведат в oбщина Сливница на 19 септември 2018 г., става ясно от публикация на официалния сайт на администрацията.

Първият търг е с тайно наддаване за поземлен имот с идентификатор 67372.153.323 по кадастралната карта и кадастралните регистри, в гр.Сливница, местност Лозище с площ 5139 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67372.153.323.1 със застроена площ 2643 кв.м.

Търгът ще се състои на 19 септември 2018 г. от 10:00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница. Желаещите да участват, могат да получат тръжната документация от  до 14:00 часа на 18 септември в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница. Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 03.09.2018 г. до 18.09.2018 г. Срокът за подаване на заявката за участие в търга от 09.00 часа на 03.09.2018 г. до 17.00 часа на 18.09.2018 г. в стая 106, ет.1 на Общинска администрация Сливница.

Същите срокове трябва да спазят и желаещите да се явят на втория търг с тайно наддаване, който ще се проведе на  19 септември 2018 г. от 10:00 часа на 3 етаж, в стая 315 на Общинска администрация Сливница. Обект на търга е поземлен имот с идентификатор 67372.153.392 в гр.Сливница, местност Лозище, с площ 12924, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67372.153.392.1, със застроена площ 1980 кв. м.

Повече информация за процедурите по провеждане на търговете и пълната информация за тях, може да намерите на сайта на Община Сливница.

EspressoNews