Публикувани са част I oт предварителните избирателните списъци в община Драгоман

413 преглеждания

Гражданите на общината ще гласуват в 21 избирателни секции на предстоящите Евроизбори

Община Драгоман публикува на своята интернет страница част I oт предварителните избирателни списъци на гласоподавателите на територията на общината във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България. Част II oт предварителните избирателни списъци ще бъдат публикувани в срок до 30 април 2019 г.

Припомняме, че гражданите на община Драгоман ще гласуват в 21 избирателни секции.

В България, европейските избори ще бъдат на 26 май 2019 г. Всеки гражданин, навършил 18 години, може да гласува на европейски избори, ако е живял в България или в друга държава - член на Европейския съюз най-малко три месеца непосредствено преди изборите. Гласуването е задължително за българските граждани.

Избирателите в България гласуват в конкретни избирателни секции, определяни спрямо постоянния адрес на гражданите според документите за самоличност. Възможно е гласуване и в избирателни секции спрямо настоящия адрес, но е нужна предварителна регистрация при съответната общинска администрация по настоящия адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, но трябва да заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Изключения при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти и ученици.

Според законодателството на ЕС всички страни трябва да използват избирателни системи, които гарантират пропорционално представителство. Това означава, че броят на избраните членове от всяка партия зависи пропорционално от броя на подадени гласове за съответната партия.

В България при избор на членове на Европейския парламент има и преференциален вот, който дава на избирателите възможност да посочат своя предпочитан кандидат в рамките на партията, която са избрали. Кандидатите, които са получили повече преференции, имат по-голяма възможност да бъдат избрани.

Повече информация може да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

EspressoNews