Първо и Второ ОУ „Васил Левски“ в град Костинброд ще бъдат реновирани по проекти за енергийна ефективност

416 преглеждания

Община Костинброд ще реализира два проекта за подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция, ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища в града.

Одобрените проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ са: проект „Енергийно ефективна реконструкция на сградата на II-ро ОУ „Васил Левски“ кв. Маслово, град Костинброд и проект „Енергийно ефективна реконструкция на сградата на I-во ОУ „Васил Левски” кв. Маслово, град Костинброд”.

В I-во ОУ „Васил Левски” предстои да бъде подменена дограмата, да се направи топлоизолиране на външни стени и покриви, както и да се подменят осветителните тела.

Проектът за енергийна ефективност във II-ро ОУ „Васил Левски” включва топлинна изолация на външни стени и съпътстващи дейности за изпълнение на конструктивни елементи, подмяна на дограма, топлинна изолация на покрив, реконструкция на отоплителна система. Ще бъдат изпълнени и дейности за разширение и преустройство на сградата, което ще включва обособяване на санитарни възли. 

Община Костинброд цели с ремонтните дейности в двете училища да повиши енергийната ефективност и това да доведе до по-малко разходи за отопление през есенно - зимния сезон. С реализирането на проектите ще се даде нов облик и модерна визия на основните училища в град Костинброд, като осигури комфортни условия за учене, занимания, игри на своите ученици, както и подобряване условията на труд за преподавателите и служителите.

EspressoNews