Стартира процедура по ОВОС за инвестиционно предложение в Драгоман

276 преглеждания

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Община Драгоман стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на „Оборудване на автосервиз А И М - 94" чрез закупуване на специализирано оборудване.

Проектът включва закупуването на специализирани уреди, с които фирмата ще извършва ремонтни дейности на леки и товарни автомобили, автобуси и селскостопанска техника. Оборудването ще бъде разположено в имот находящ се в гр. Драгоман, област Софийска, община Драгоман 2210, Международно шосе №15, представляващ УПИ VII - 12 в кв.5 по плана на гр. Драгоман с площ от 1785,00 м² заедно с построена в имота полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 71,00 м² и пункт за технически прегледи на автомобили и сервизни помещения. Същия е придобит с договор за наем от 03.01.2017 г. за срок от 10 години.

Процедурата е в изпълнение на изискванията на Наредбата за оценка на въздействие върху околната среда. Гражданите могат да дават своите писмени становища в РИОСВ, София - 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

Инвестиционното предложение и информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да намерите на сайта на Община Драгоман.

EspressoNews

Източник: Община Драгоман