Търгове за отдаване под наем на имоти обяви община Драгоман

368 преглеждания

Вижте условията за участие

Община Драгоман публикува осем заповеди за откриване на процедури за провеждане на търгове. Те са за отдаване под наем на недвижими имоти и земеделски земи на територията на Общината.

Търси се наемател за срок от 3+3 (три плюс три) години на недвижим имот - строително петно №21, с площ от 20 кв.м. съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоражения в гр. Драгоман  - ЦГЧ за поставяне  на павилион с търговска цел.

В село Габер ще се отдадат под наем за срок от 5+5 (пет плюс пет) години два недвижими имота - публична общинска собственост. Единият имот е общинско помещение - публична, находящо се в Поликлиника с. Габер (УПИ Х-38,кв.4) - ветеринарен кабинет, с обща площ 10,00 кв.м. и общи части с площ от 4,29 кв.м. Другият недвижим имот е стая с площ от 16 кв.м. разположена на първи етаж в сградата на кметството на с. Габер, находящо се в кв. 17 по плана на с. Габер.                                                                                                          

Останалите процедури също са за отдаване по наем. В селата Вишан, Владиславци, Круша, Чорул и Чепърлинци и Липинци ще се търсят наематели на земеделски земи за срок от 3+3 (три плюс три) години.

Търговете ще се проведат на 14 август 2018 г. в административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26, заседателната зала.

Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на община Драгоман в срок от 27.07.2018 г. до 14:00 ч. на 13.08.2018 г. срещу платена невъзстановима такса. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 13.08.2018 г.

Заповедите за обявяване на процедурите и пълната информация за тях, може да видите на сайта на община Драгоман.

EspressoNews