Удължен е срокът за кандидатстване в специалния клас на Кока-Кола ХБК в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“

516 преглеждания

Още не е бил последният звънец за записване в специалния клас на Кока-Кола ХБК в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд. Срокът за кандидатстване е удължен до 10.09.2017 г., като повече информация можете да получите в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ тел. 0721 66 469, еmail: pgvmss_@abv.bg, www.pgvmss.com.

Кока-Кола ХБК съвместно с Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец" град Костинброд обявявиха прием за учебната 2017/2018 година за професия: "Техник-технолог в Хранително-вкусовата пробишленост", специалност: "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки". Специалността е с разширено изучаване на английски език, като срокът на обучение е 5 години в осигурена от Кока-Кола ХБК материална база и с квалифицирани лектори за практическа подготовка.

EspressoNews