Проведе се извънредно заседание на Общински Съвет-Костинброд във връзка с транспорта в община Костинброд

161 преглеждания

Проведе се извънредно заседание на Общински Съвет -Костинброд във връзка с транспорта в община Костинброд. За това информират от Общината:

„Уважаеми жители на община Костинброд,

В община Костинброд постъпи уведомление от Столична администрация за получено предизвестие от страна на „Борекс - транс“АД (превозвач от квотата на Столична община) за едностранно прекратяване на договора с възложителя Столична община и преустановяване на превозите по автобусна линия „София - Петърч“, считано от 01.01.2022г.

Във връзка с горното незабавно са предприети постъпки пред Областния управител на област София - град за прилагане на допустима спешна мярка по пряко възлагане на превозите по тези курсове на друг превозвач.

Очаква се всеки момент въвеждането на спешната мярка, при което ще се обезпечи нормалното транспортно обслужване на населението.

Община Костинброд е в контакт с Областната администрация на София град и Столична община и своевременно ще уведоми обществеността за развитието по случая.

Междувременно на 30.12.2021г. Община Костинброд бе уведомена от превозвача от квотата на общината ни - „Автобусни превози - Костинброд“ООД  за едностранно въвеждане на промени в утвърдените транспортни разписания, считано от 10.01.2022г., както следва:

- преустановяване  изпълнението на разписанията по линиите София- Чибаовци и София –Градец-Царичина през зимния сезон, т.е до 31.03.2022г.;

- отпадане на курсове по линията София – Петърч /най-ранните и най-късните курсове/ и промяна в интензитета на курсовете към намаляването им, чрез обединяване в средищни часове;

Във връзка с така създадената критична ситуация, застрашаваща нормалното транспортно обслужване на населението, на 02.01.2022г. /неделя/ от 10:00 часа в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“ се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Костинброд.

Присъственото заседание на общинска администрация, общинските  съветници, кметове и кметски наместници от засегнатите населени места имаше за цел  набелязване на спешни мерки в рамките на компетентността на органите на местната власт в община Костинброд за преодоляване на проблема и недопускане на срив в транспортното обслужване на населението. Проявявайки изключителна  отговорност и съобразявайки се със сложността на казуса преобладаващата част от общинските съветници присъстваха лично на извънредното заседание. Останалата част    се включиха онлайн, като повечето изразиха мнения и позиции

Предварително Общински съвет - Костинброд имаше предоставена за запознаване цялата кореспонденция със Столична община, както и необходимата пълна информация по претенциите на Автобусни превози Костинброд ООД за едностранна промяна на разписанията. Това позволи своевременно и в спешен порядък да бъде формирана обща позиция от страна на общинските съветници, независимо от политическата им принадлежност.

Относно проблема със софийската квота бяха взети решения за осъществяване на незабавен контакт и обмен на информация   с компетентните администрации, отговорни за въвеждане на спешната мярка по възлагане на превозите на друг автобусен превозвач.

Относно едностранното уведомително писмо от „Автобусни превози - Костинброд“ ООД за прекъсване на транспорта по линиите София- Чибаовци и София - Градец - Царичина и промяна и отпадане на курсове по линията София - Петърч /най-ранните и най-късните курсове/ и другите предложени промени в разписанията Общинска администрация и Общински съвет изразиха единодушно  становище, че са категорично против заявеното от превозвача намерение.

Общински съвет Костинброд възложи на Общинска администрация да бъдат подробно анализирани клаузите по договора с превозвача и при необходимост да се предприемат всички законово допустими мерки при евентуално преустановяване на изпълнението на договора от страна на  превозвача.

Осигуряването на правото на придвижване на гражданите и защитата на техните права за качествено, редовно и безопасно транспортно обслужване е приоритет за местната общинска власт, която позиция еднозначно бе заявена от общинските съветници.

След проведеното двучасово заседание Общински съвет - Костинброд  и общинска администрация - Костинброд остават  в работна готовност, като следващите дни  с оглед влизането на нов превозвач от софийската квота и при неизпълнение на маршрутните разписания от квотата на община Костинброд ще се предприемат незабавни действия, за който ще бъдете незабавноуведомени

Обръщаме внимание на гражданите, че към момента продължава да е в сила подписания договор с превозвача „Автобусни превози - Костинброд“ООД, при заложените в същия клаузи за спазване на утвърдените маршрутни разписания и график на курсовете. Не са налице фактически или правни основания за едностранна промяна в разписанията и превозвачът е длъжен стриктно да ги спазва.

Във връзка с горното,  призоваваме гражданите да сигнализират незабавно в писмена форма или чрез електронно съобщение за всички констатирани нарушения от страна на превозвача „Автобусни превози - Костинброд“ООД и превозвача от квотата на Столична община „Борекс - транс“АД, в т.ч. неосъществени курсове или курсове несъвпадащи с одобреното разписание, за да бъдат предприети действия по санкционирането им съгласно клаузите по договорите.

Молим гражданите при подаване на сигнал да вписват имената си, адрес и телефон за контакт.“

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук