Важни срокове, касаещи Парламентарни избори 2021

397 преглеждания

До 20 март 2021 г. е крайният срок за подаване на заявление за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес в съответното кметство по населено място или в административната сграда на община Божурище.

До 20 март 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.

Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия.

До 27 март 2021 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

На 24 март 2021 г. на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Парламентарни избори 2021г.” ще бъде публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

Повече информация може да бъде получена на телефон: 02 993 2913.

Източник: Oбщина Божурище, Снимка: freepik.com

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук