В Драгоман започва поетапното раздаване на неразпределените на първи транш хранителни продукти по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане

509 преглеждания

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, БЧК започна поетапното раздаване на неразпределените на първи транш хранителни продукти на 57 321 допълнително включени в програмата уязвими български граждани. 

В Драгоман раздаването на хранителните помощи ще започне на 12.05.2017 г. и ще продължи до 19.05.2017 г. в пункта на БЧК в град Драгоман на адрес: Бившата поликлиника ул. „Христо Ботев” № 19.

В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани: 

Лица с установени 90 на сто трайни увреждания, ползващи чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към месец февруари 2017 г.

Лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец февруари 2017 г.

Всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица (АСП) ще получат по 49,800 кг от следните хранителни продукти: брашно – 13 кг; ориз - 6 кг; спагети – 5 кг; картофено пюре - 1,500 кг; гювеч – 2,400 кг; компот - 2,400 кг; конфитюр – 4 кг; месни консерви – 3 кг; захар – 10 кг и вафли - 2,500 кг.

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособения за целта пункт, като всеки правоимащ, включен в допълнителните списъци ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. 

EspressoNews