В Драгоман проведоха работна среща за решаване на кризата с обществения превоз на пътници

425 преглеждания

От 7 юли 2020 г. се налагат промени в разписанията на маршрутните линии на територията на общината

На 6 юли, в Заседателната зала на община Драгоман се проведе работна среща във връзка с изпълнението на обществената услуга за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема, Общинската транспортна схема и Специализиран превоз на ученици.

На срещата присъстваха представители от Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води към Общински съвет-Драгоман: Моника Георгиева - председател на комисията, Кирил Марков, Славчо Тасков и Дамян Маноилов - членове на комисията, Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, Емилия Милушева - зам.-кмет на община Драгоман, Елена Ангелова - директор дирекция „ИППОПХДМДТ“ и служители на общинска администрация.

На всички присъстващи бяха изложени общоизвестните факти, вече подплатени с официални писма:

- Заповед № ТР-15/ 02.07.2020 г. на областния управител на Софийска област относно предоставената ни възможност от Областния управител на Софийска област за сключване на договор по спешна мярка на основание чл.5, пар.5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
Писмо покана за сключване на договор с „ЮНИОН-ИВКОНИ” ООД;

-Писмо отговор от „ЮНИОН-ИВКОНИ” ООД.

След изслушване на всички мнения, проблема с осигуряване на обществен превоз на територията на община Драгоман, остава в „нокдаун“. За справяне с проблема комисията реши:

1. Поради съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга, да се започнат преговори с „ЮНИОН-ИВКОНИ” ООД да продължи изпълнение на обществения превоз по Републиканската транспортна схема.

2. Да се сключи договор със срок до избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

3. Дават принципно съгласие да продължи дофинансирането с допълнителна месечна субсидия.

4. Да се доведе до край обществената поръчка с предмет: Oбществен превоз на пътници на територията на община Драгоман“ по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема.

Обособена позиция № 2: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема.

Обособена позиция № 3: Специализиран превоз на ученици на територията на община Драгоман.

5. Приоритетно в работата на общинска администрация да е извървяване на процедурата за сключване на договор за осъществяване на обществен превоз на пътници на територията на община Драгоман по трите обособени позиции.

6. Да се изготвят нови маршрутни разписания по общинската транспортна схема, които да отговарят на актуалната ситуация по населени места и да се предложат на Общински съвет Драгоман за утвърждаване.

Същевременно Община Драгоман съобщи, че от 7 юли 2020 г. се налагат промени в разписанията на маршрутните линии на територията й. Това се налага поради съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга. Местната власт допълва, че Общинското ръководство работи за нормализиране на обстановката по изпълнението на обществената услуга за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема, Общинската транспортна схема и Специализиран превоз на ученици.

РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

От София "Север” до Драгоман ще се изпълняват курсовете: 7:15, 10:00, 11:50, 14:50, 20:10.

От Драгоман до София „Север” ще се изпълняват: 6:20, 6:40, 9:15, 14:00, 18:50 часа.

От София „Север” през Драгоман до Габер: 9:05, 13:40, 18:00, 21:45.

От Габер през Драгоман за София „Север”: 7:50, 11:35, 16:25, 20:20.

От София „Север” през Алдомировци и Цацаровци за Драгоман: 7:50 и 19:15 часа.

От Драгоман през Цацаровци и Алдомировци за София „Север: 5:20 и 16:30 часа.

От София „Север” през Костинброд и Мало Малово за Драгоман: 8:20 и 18:50 часа.

От Драгоман през Мало Малово и Костинброд до София „Север”: 6:45 и 17:00 часа.

Посочените разписания се изпълняват от фирма „Юнион Ивкони”.

Източник и снимка: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук