Грипната ваканция за ученици в община Костинброд се удължава

374 преглеждания

Учебните занимания се възобновяват в понеделник

Със заповед на кмета на община Костинброд Трайко Младенов, дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. са обявени за неучебни. Учениците ще възобновят учебните занятия в понеделник /16 март/. Преустановяат се дейностите с деца и ученици в Дневния център за работа с деца на улицата и в Центъра за обществена подкрепа за същия период от време. Общинските детски градини да работят с нормален режим на работа при спазване на мерките и предписанията на РЗИ-Софийска област за ограничаване и превенция на разпространението на остри респираторни и вирусни заболявания.

Ето и пълния текст на заповедта:

„На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА. чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с въвеждането на противоепидемични мерки на територията на страната. свързани с регистрирани случаи на заболяването СОУЮ-19 на територията на Република България

НАРЕЖДАМ:

За периода от 12.03.2020 до 13.03.2020 година включително да бъдат предприети следните противоепидемични мерки:

1. Преустановяване на учебния процес в училищата на територията на община Костинброд;

2. С цел предотвратяване на аварии на отоплителните инсталации, директорите на всички училища да осигурят задължително дежурство на служителите по поддръжка през цитирания период;

3. Преустановяване на дейностите с деца и ученици в Дневния център за работа с деца на улицата и в Центъра за обществена подкрепа за същия период от време;

4. Общинските детски градини да работят с нормален режим на работа при спазване на мерките и предписанията на РЗИ-Софийска област за ограничаване и превенция на разпространението на остри респираторни и вирусни заболявания;

5. Да се извършва четирикратна дезинфекция и редовна аерация на помещенията, в които са разположени групите в детските градини, да се осигури редовно почистване на повърхностите в помещенията, коридорите и санитарните възли;

6. Да се включи в менюто на децата достатъчно количество тонизиращи напитки - билков чай, мляко, прясно изцелени сокове и цитрусови плодове;

7. Директорите на детските градини да осигурят необходимите предпазни средства за персонала и да не допускат до работните места болни служители;

8. Учителите всеки ден да провеждат с децата кратки беседи за спазване на личната хигиена - по-често миене на ръцете, особено преди хранене:

9. Да се ограничи достъпът на външни лица в детските заведения;

10. След приключване на грипната ваканция ежедневно да се следи за отсъствията на децата и учениците и причините за тях и своевременно да се информират компетентните органи.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Александър Ненов заместник-кмет на Община Костинброд и председател на Общинския кризисен щаб за превенция, ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19 на територията на община Костинброд.

Копие от заповедта да се връчи на директорите на общинските училища, детски градини, социални центрове и на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

Кмет на община Костинброд“

На територията на Софийска област, освен в Костинброд, грипната ваканция е удължена и в Сливница, Ихтиман и Мирково.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук