Десислава Алексова с номинация за еконаграда заради опазването на теснолистния божур

1930 преглеждания

Находището бе застрашено от разораване

Десислава Алексова е номинирана за награда в тазгодишната кампания за предотвратяване престъпленията срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“. Инициативата е на Българското дружество за защита на птиците и се провежда от 2014 година. Тя цели да насърчи хората, чиято работа е директно свързана с разкриването на такъв тип нарушения, а също и будните граждани, които стават свидетели на подобни актове.  Акцентирането върху подобни случаи е причина за изостряне на вниманието и чувствителността по темата, категорични са организаторите от БДЗП. 

Десислава Алексова е номинирана именно заради активната си позиция и неспирни действия за опазването на популацията на теснолистен божур – символа на град Божурище и защитен вид, изложен на риск от унищожение. EspressoNews многократно ви информира за проблема, както и за дейностите, предприети от Алексова, резултатът от които вече е налице. Именно това бе и поводът, поради който Петя Шереметова от БФБ номинира Десислава Алексова за награда в „Аз пазя горите и орлите на България“ 2018.

Останалите номинирани за тазгодишните награди са инж. Алекси Тодоров, инж. Живко Димитров, Калина Полякова, Димитър Куманов, Антон Вутов.

През май 2017 г. Десислава Алексова установява разораване на огромни влажни ливади, намиращи се в района между гр. Божурище и с. Волуяк, покрити със защитения вид теснолистен божур. Нарушението е разкрито от г-жа Алексова по време на пролетна разходка с кучето й в района на находищата на теснолистен божур. Тя намира огромни багери, които разкопават ливадите, покрити с рядкото растение. Подаден е незабавен сигнал до компетентните институции. Разораването е спряно.

Видът теснолистен божур е застрашен, включен в Червената книга на България, Приложение 3 на ЗБР, Приложение 1 на Европейската конвенция за опазване на дивата флора, фауна и природни местообитания (Бернска конвенция).

Вследствие на нарушението, на 29.05.2017 г. Десислава Алексова заедно с природозащитните организации БФБ и СДП Балкани изпращат предложение до МОСВ за обявяване на нова защитена територия - категория защитена местност Теснолистен божур. След редица срещи между Десислава Алексова, представители на МОСВ и природозащитните организации, на 28.08.2017 г. находищата на теснолистния божур са защитени, се казва в номинацията.

EspressoNews