Днес е Преображение Господне

817 преглеждания

Небето се отваря и чува молбите на хората

Преображение Господне е. На 6 август православната църква почита празника, на който се смята, че небето се отваря и откликва на съкровените желания на хората. Според вярванията, на днешния ден природата спира да бъде подвластна на лятото и се обръща към зимата.

Преображение Господне е моментът, в който Спасителят се явява пред своите ученици Петър, Йоан и Яков. Често Исус Христос беседвал с учениците си за своите страдания и им разказвал как ще бъде отхвърлен от първосвещениците и книжниците, и че на третия ден ще възкръсне. Думите му натъжавали неговите ученици и за да утвърди вярата им, Христос се явил на тримата апостоли в небесна слава.

Той се изкачил с тях на Таворската планина близо до Галилея, където се отдалечил и започнал да се моли. Учениците заспали, а когато се пробудили, видели Исус преобразен - лицето му било светело като слънце, а дрехите му станали бели като сняг. С него имало двама мъже, сияещи в слава - Мойсей и Илия.

Петър, поразен от това, което видял, казал на Исус, че е добре да останат на това място, като направят три сенника за Него, Мойсей и за Илия. Изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, който казвал: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!".

Учениците от страх паднали на колене, но Господ се допрял до тях и им казал: "Станете, не бойте се!".

Като станали, те видели само Иисус Христос в обикновения му вид. Те слезли от планината, а той им забранил да говорят за това, което се е случило, докато Синът Човечески не възкръсне от мъртвите.

В думите му учениците чули гласа на самия Бог, а двамата пророци Мойсей и Илия, засвидетелствали със своето явяване, че Иисус е действително оня, за когото са предсказвали пророците. Това било събитието, което целяло да укрепи вярата на апостолите и да ги предпази от униние и съмнение, когато видят Христовите страдания.

Християните свързват Преображение Господне с божествената промяна, надеждата, възраждането на духа.

EspressoNews

Снимка: Българска патриаршия