До края на юли се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за доходи получени през второто тримесечие на 2017 г.

358 преглеждания

До 31 юли 2017г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през второто тримесечие на 2017 г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите когато наемателите са физически лица.

Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през първото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.

Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 31 юли 2017г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.

Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

EspressoNews