Екопътека „Грохотен“ е обновена и реновирана

212 преглеждания

Благодарение на успешното изпълнение на проект

Изкачването до най-известния и емблематичен за Своге – връх Грохотен вече ще е по-приятно и интересно. Туристическият маршрут до най-високата точка на Своге е обновен и реновиран, съобщават от Общината. Благодарение на успешното изпълнение на проект „Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека „Грохотен“, финансирано по процедура за подбор на проекти по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, АДБФП № BG06RDNP001-19.236-0002-C01 между Община Своге, МИГ „Костинброд-Своге“ и Държавен фонд „Земеделие“, теренът беше почистен, подравнен, запълнен на места и уплътнен, така че да улесни преминаването, както на моторни превозни средства, така и на пешеходци.

По цялото протежение на екопътеката бяха монтирани дървени пейки с навес, където желаещите да покорят върха, ще могат да отдъхнат и починат и с нови сили да продължават своя преход. До всяка пейка бяха монтирани и кошчета за отпадъци. Дървени, указателни табели показват посоката към върха, а на възловите точки от трасето бяха монтирани и информационни табла, съдържащи информация за флората и фауната в околността, самият връх Грохотен, геоложката рамка на местността. На всяко табло изобразена карта с точното местоположение, на което се намира самата табела, както и QR код, чрез който сканирайки го, ще имате бърз и лесен достъп до информация и история за град Своге и връх Грохотен.

QR кодовете препращат към статии за историята на града, общата характеристика на района, значението на името Своге, най-важните моменти от развитието на селището до превръщането му в административен център, първият кмет и кметство, началото на образованието в града, построяването на шоколадовата фабрика, посрещането на 30 май 1996 година от свогенчани Н.В. Цар Симеон II-ри и Царица Маргарита на гарата в Своге, идването на Дан Колов в Своге. На едно от информационните табла, туристите могат да се насладят и на стихотворението „Копнежи“ на патриарха на българската литература Иван Вазов, което намира място в издадената книга с поезия „Скитнишки песни“. Иван Вазов посещава Своге през месец юли, 1899г. и вдъхновен от красотата му пише стихотворението. На две места по протежението на маршрута са разположени дървени беседки, където можете да отдъхнете и да се подкрепите с храна и напитки. Изкачвайки се на самия връх ще достигнете до дървена беседка с барбекю, където в почивните дни бихте могли да прекарате време с приятели и семейството, приготвяйки вкусна храна на чист въздух, докато децата играят на зелената поляна.

Чрез изграждането на туристическия продукт  „Екопътека Грохотен“, Общинското ръководство се надява да се постигне добро обслужване и информираност на туристите за маршрута и емблематичния за общината връх Грохотен, като се цели увеличаване на броя на туристите чрез предлагане на атрактивна и привлекателна среда за посетителите.

1

2

3

Източник и снимки: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук