Желаещите да ползват специализиран транспорт в Драгоман, могат да го заявят в Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

645 преглеждания

Хората в неравностойно положение и със затрудния в придвижването в община Драгоман, могат да използват специализираното транспортно средство, с което разполага общината, чрез попълване на специално разработена от екипа на проекта бланка – заявление, която може да бъде намерена в Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, стая №28 в сградата на община Драгоман. Заявленията се попълват предварително, информират от общината.

Специализираният транспорт, с който община Драгоман се сдоби през месец март е част от изпълнението на проект „Независим живот за гражданите на Драгоман”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Автомобилът се използва по предназначение за всеки един потребител, за да може да бъде обслужен  според потребностите му /посещение на рехабилитационен център, контролен преглед в болнично заведение и др./.

EspressoNews