Заключителна конференция по проект „Независим живот за гражданите на Драгоман” ще се проведе на 26 юни

504 преглеждания

Eкипна среща и заключителна конференция по проект „Независим живот за гражданите на Драгоман” ОП „РЧР”, договор № BG05M9OP001-2.002-0055-C001 ще се проведе на 26.06.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа в Заседателната зала на община Драгоман.

Екипът на проекта кани всички доставчици на социалната услуга - социален асистент и домашен помощник по проекта, потребители и участници, партньори и гости, общински служители и съветници да вземат участие в заключителната конференция.

EspressoNews