Заповед за опазване на обществения ред за Евроизборите издаде кметът на Драгоман

517 преглеждания

Забранена е продажбата, сервирането и употребата на алкохол от 22:00 ч. на 25 май до 22:00 ч. на 26 май

С цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за членове на Европейския парламент от Република Българи на 26 май 2019 г., кметът на община Драгоман, Андрей Иванов, издаде заповед за опазване на обществения ред.

 Ето какво гласи текста на заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 1, т.1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 и чл. 221, ал. 1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за членове на Европейския парламент от Република Българи на 26 май 2019 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места за времето от 22.00 часа на 25 май до 22.00 часа на 26 май 2019 г.

2. Забранявам провеждането на масови прояви в деня на изборите, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на община Драгоман.

3. Забраната по т.1 не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали/сватби, абитуриентски балове кръщенета и тъжни обреди/, и за които има предварително уведомление до Общината, както и за продажбата на алкохолни напитки на едро.

Установените нарушения се констатират с актове, съставени на основание чл. 31 от ЗАНН от  Началника на ПУ-гр. Сливница.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез интернет страницата на общината на адрес: obshtinadragoman.com в рубриката „Избори" и се доведе до знанието на всички управители и собственици на магазини, заведения за обществено хранене и други обществени  места на територията на общината.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ръководителя на Инспектората към Община Драгоман и на Началника на ПУ-гр. Сливница.

Копие от настоящата заповед да се връчи на началника на ПУ-гр. Сливница, Инспекторат, секретаря на Общината, кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.

АНДРЕЙ ИВАНОВ

Кмет на община Драгоман“

EspressoNews